Foto: Vibeke Hempler

Intro-ugen er nu åben for alle kandidatstuderende

mandag 28 aug 17
|
af Andreas Johansen

Kontakt

Trent Christopher Coelli
International Studievejleder og Introduktionscoordinator
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 10 85
Introduction Week er ikke længere kun for internationale studerende – nu er der også åbnet for danske kandidatstuderende.

Tidligere var Introduction Week et initiativ målrettet internationale studerende, der skulle hjælpes på plads i Danmark, når de startede på en kandidatuddannelse. Nu gælder det tilbud også danske studerende, som fortsætter studierne på DTU eller kommer fra andre danske universiteter.

Ændringen sker for at give nye studerende, hvad enten de er danske eller udenlandske, en mulighed for at lære deres nye studiekammerater at kende, sådan som det er kutyme i bacheloruddannelsen, forklarer studievejleder Trent Coelli.

"Vores mål er at lave en masse sociale og faglige aktiviteter, der skaber et internationalt studiemiljø, hvor alle samarbejder på trods af forskellig kulturel baggrund."
Trent Coelli, studievejleder

"Vi ser et behov for endnu mere interaktion imellem danske og internationale studerende. For studerende, der kommer fra DTU’s bachelorretninger, betyder en uge sammen med deres internationale studiekammerater, at de får mulighed for at forberede sig på et internationalt studiemiljø."

Samarbejde på tværs af kulturelle baggrunde

De internationale studerende vil stadig få hjælp med at komme på plads i Danmark, f.eks. ved at få en hånd med at udfylde det påkrævede papirarbejde, få et CPR-nummer og ikke mindst få DTU og den helt specielle kultur, der hersker her, ind under huden.

"Vores mål er at lave en masse sociale og faglige aktiviteter, der skaber et internationalt studiemiljø, hvor alle samarbejder på trods af forskellig kulturel baggrund. Vi håber, at introugen for nye kandidatstuderende kan give en forsmag på den omkringliggende verden, også selv om man ikke forlader Danmark."

I 2017 finder introduktionsugen sted mellem mandag 28. august og fredag 1. september.