Udenlandske adgangsgivende eksamener

For at kunne søge om at blive optaget på DTU skal du have en adgangsgivende eksamen.

Følgende udenlandske eksaminer er adgangsgivende:

 • Dansk/fransk Baccalauréat (DFB)
 • Europæisk Baccalauréat (EB)
 • International Baccalauréat (IB)
 • Option International du Baccalauréat (OIB)
 • Færøsk studentereksamen
 • Færøsk højere forberedelseseksamen
 • Færøsk højere handelseksamen
 • Færøsk højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale uddannelse (GU-eksamen)
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamen fra Duborgskolen

Hvis du har en udenlandsk eksamen, som ikke er listet ovenfor, kan du på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside se, om din eksamen er adgangsgivende til DTU.

Husk at udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og at du skal vedhæfte både det originale bevis samt oversættelsen til din ansøgning om optagelse. Det gælder ikke eksamensbeviser fra de nordiske lande.

Har du en adgangsgivende eksamen fra et af de nordiske lande, eller har du en adgangsgivende IB-eksamen, omregner DTU dine fagniveauer til det danske system:

Du skal være opmærksom på, at du udover din adgangsgivende eksamen skal opfylde de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser:

Studerende med en udenlandsk eksamen (herunder IB) skal desuden have bestået studieprøven i dansk eller have dansk på A-niveau for at kunne blive optaget på en af DTU’s civilingeniøruddannelser på bachelorniveau eller en af DTU’s diplomingeniøruddannelser.

Følgende faglige niveauer fra IB-eksaminer taget i Norden godtages desuden i stedet for dansk på A-niveau: dansk, norsk eller svensk på A1 higher level, A1 standard level, A2 higher level eller A2 standard level.

Ansøgere med en nordisk adgangsgivende eksamen skal ikke have bestået studieprøven i dansk, men til civilingeniøruddannelserne på bachelorniveau skal de have bestået deres modersmål på et niveau, der svarer til dansk A-niveau.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra øvrige lande (lande uden for Norden, EU og EØS)
Har du en gymnasial eksamen fra et land uden for Norden og EU/EØS, kan du kun søge om optagelse på videregående uddannelse i Danmark i kvote 2. Du kan ikke søge om optagelse i kvote 1, da det ikke er muligt at omregne dine udenlandske karakterer til et dansk karaktergennemsnit. For at kunne søge om optagelse på baggrund af en adgangsgivende eksamen fra øvrige lande skal du sende din ansøgning til kvote 2 fristen 15. marts kl. 12.00. Udover den adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav for den uddannelse, du søger optagelse til, samt bestå Dansk A eller Studieprøven i Dansk. Til din ansøgning skal du vedlægge en motiveret ansøgning.

Vurdering af adgangsgrundlag

Vi tilbyder at forhåndsvurdere dit adgangsgrundlag fra 15. september  til  15. december. Fra februar, hvor optagelse.dk åbner, og indtil den lukker den 5. juli, vil vurderingerne være en del af behandlingen af din ansøgning. Det betyder, at vi kun vil vurdere dit adgangsgrundlag, hvis du søger om optagelse på DTU.

Du skal udfylde forhåndsvurderingsblanketten og statement of hours blanketten, scanne dem som PDF-dokumenter sammen med dine eksamenspapirer og sende dem til optagelse@adm.dtu.dk.

Gymnasieskole i udlandet og studiestart i Danmark

Står du over for at skulle tage din gymnasiale uddannelse i udlandet, er der en række faktorer, du bør være opmærksom på, hvis du gerne efterfølgende vil søge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Uddannelses- og Forskningsministeriet har skrevet en artikel om, hvordan du sikrer dig de bedst mulige vilkår for at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark, når du tager din gymnasiale uddannelse i udlandet. 

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets guide til valg af gymnasieskole i udlandet

Ansøgningsfrist for studerende med en udenlandsk eksamen (herunder IB)

Alle DTU's civilingeniøruddannelser og diplomingeniøruddannelser har studiestart i september. Hvis du vil søge om at blive optaget på en civilingeniøruddannelse eller en diplomingeniøruddannelse med studiestart i september, er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12. Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du uploade dit eksamensbevis på www.optagelse.dk senest 5. juli. Vær opmærksom på, at du skal kontakte DTU senest 5. juli, hvis du ikke kan nå at sende dit eksamensbevis rettidigt, eller hvis din skole ikke kan nå at udstede det. 

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din IB-eksamen, skal du give os tilladelse til at hente dit IB Diploma i en online database. Du giver tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj.  Vores institutionskode er: 173405 – Technical University of Denmark. 

Studerende med udenlandsk adgangsgivende eksamen, som modtager eksamensbevis efter ansøgningsfristen 5. juli kl. 12.
Det er muligt at søge om optag på baggrund af en udenlandsk adgangsgivende eksamen, hvis man ikke har sit eksamensbevis i hænde senest d. 5. juli. Du skal dog sammen med din ansøgning om optagelse søge om dispensation for at fremsende eksamensbeviset efter ansøgningsfristen, samt vedlægge karakterudskrift for beståede fag. Derudover skal du inden den 5. juli kl. 12 sende en endelig karakterudskrift for din adgangsgivende eksamen, der skal være verificeret af din skole.

Studiestart i februar
Nogle af DTU’s diplomingeniøruddannelser har udover studiestarten i september også studiestart i februar.

Følgende studieretninger har studiestart både sommer og vinter:

Hvis du vil søge ind på en af de ovenstående diplomingeniøruddannelser med studiestart i februar, er ansøgningsfristen den 15. oktober kl. 12 for kvote 2 og 1. december kl. 12 for kvote 1.

Særlige regler for betaling 
Hvis du ikke har statsborgerskab i et EU-/EØS-land, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for betaling.

Læs om reglerne for ikke EU/EØS-statsborgere