Praktikophold

Praktikophold er for diplomingeniørstuderende. I den sidste del af deres uddannelse skal de studerende et semester i praktik i en offentlig eller privat virksomhed. Praktikken varer 20 uger, svarende til 100 arbejdsdage og er lønnet.

Diplomingeniøruddannelsen, som varer 3½ år, indeholder en obligatorisk praktikperiode på 5 måneder i en virksomhed eller en organisation. Under praktikopholdet skal den studerende opnå en grundig forståelse af de arbejdsmæssige forhold i en virksomhed og af det marked, der produceres og udvikles til. Praktikopholdet er lønnet. Civilingeniørstuderende skal ikke i praktik. 

Du finder Praktik- og Projektbanken på https://projektbank.dtu.dk.

 

Kontakt Karrierecenteret

Danmarks Tekniske Universitet

Lyngby Campus
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby

Ballerup Campus
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Tlf.: 45 25 05 05

E-mail: karriere@dtu.dk